Jobs

Herinrichting Scheldekaaien

In Antwerpen is de herinrichting van de Scheldekaaien volop aan de gang. De voorbije 2 weken voerden onze doordenkers+doordrijvers in opdracht van Artes Roegiers baggerwerken uit aan de Ernest Van Dijckkaai.

Ter hoogte van de opstapplaats van de waterbus aan het Steenplein verwijderden we zo’n 10.000 m3 slib. Met ponton Jonas – en het nodige baggertuig -, geassisteerd door een ploegboot, werd het slib verplaatst naar de nabijgelegen bergingszone op de Schelde.

De komende 3 weken krijgt ponton Jonas gezelschap van ponton Jolien voor de breuksteenbestorting. Zo’n 25.000 ton breuksteen, in helling tegen de kaaimuur geplaatst, zal zorgen voor de stabilisatie van de oude Antwerpse kaaimuur.

Timing: januari ’24 – maart ’24
Opdrachtgever: Artes Roegiers

contacteer ons

voor een vrijblijvend gesprek
en stel ons uw project voor