Jobs

Sloop en heropbouw 7 bruggen Albertkanaal

Medio 2017 sloten De Vlaamse Waterweg en het consortium Via T Albert een akkoord over een publiek-private samenwerking. Het doel: het afbreken, heropbouwen en verhogen van zeven bruggen over het Albertkanaal. Baldewijns neemt de grond- en afbraakwerken voor haar rekening. Een meerjarenproject dat vandaag nog steeds volop aan de gang is.

 

Weg bottleneck

Met de afbraak van de zeven bruggen in Eigenbilzen, Zutendaal, Stokrooie, Kwaadmechelen Zwartenhoek, Eindhout, Geel- Stelen en Herentals-Lier moet plaats gemaakt worden voor evenveel nieuwe, moderne bruggen met een vrije doorvaarthoogte van 9,10 meter. “Goed nieuws voor vrachtschepen met meerdere grotere containerhoogtes die tot op vandaag andere waterwegen moesten opzoeken”, bevestigt Sven Somers, projectdirecteur bij Via T Albert.

“Bovendien creëren de verouderde bruggen vandaag een bottleneck, met het nodige oponthoud van dien. Dankzij het project moet het goederentransport over het Albertkanaal een stevige boost krijgen.”

500.000 kubieke meter grondverzet… via het water

Baldewijns staat binnen dit megaproject in voor het slopen van de bruggen, het grondverzet en het verbreden van het kanaal (sloop van de oude kaaimuren, uitbaggeren van de vaargeul, grondwerken tussen de oude en de nieuwe kaaimuur, …).

Tot op heden realiseerden we al om en bij een kwart miljoen kubieke meter aan grondverzet. Om de werken zo vlot mogelijk te doen verlopen – voor het slopen hebben we maximaal 24 uur de tijd – zetten we onze eigen pontons en duwbakken in om het materieel aan te voeren en de grond en het puin aan- en af te voeren. Dit watergebonden materieel laat ons toe om op korte termijn veel manschappen en materieel samen te krijgen.

Over halfweg

In februari 2019 waren vier van de zeven bruggen reeds afgebroken. Gezien de timing van het volledige project – eind 2019 – is de planning zeer strikt. Maar momenteel zitten de werken nog steeds op schema, ondanks de vele zware regendagen begin dit jaar.

Dit dankzij het succesvolle waterbouwverhaal van Baldewijns in combinatie met een gedetailleerde stabiliteitsberekening en planning op voorhand.

“Dit project creëert een mooie toekomst voor het transport over het Albertkanaal.”
Sven Somers - Projectdirecteur Via T Albert

contacteer ons

voor een vrijblijvend gesprek
en stel ons uw project voor